Aktualności / News / Aktuálně

OFERTA / Offer / Nabídka

VRATISLAV

KONTAKT

ADALBERTUS

PUBLIKACJE

Klienci

Fotogaleria

Linki
guided tours (Wroclaw, Praha), cartography
ADALBERTUS

Wojciech ZalewskiWOJCIECH ZALEWSKI

geograf

kartograf

przewodnik miejski:  Wrocław, Praga

przewodnik sudecki

pilot wycieczek

bohemista


ADALBERTUS 
-  łaciński odpowiednik germańskiego imienia Adalbert;
   ponieważ św. Adalbert arcybiskup Magdeburga ochrzcił św. Wojciecha
(Vojtěcha) -
   późniejszego biskupa Pragi - do dziś słowiański
Wojciech (Vojtěch) tłumaczony jest na
   jęz. niemiecki czy angielski jako
Adalbert


TURYSTYKA

2009  - Przewodnik miejski Praga / City of Prague licensed guide / průvodce pro region Praha    (107/2009)

2003  - Przewodnik miejski Wrocław / City of Wrocław licensed guide / průvodce pro region Vratislav    (09/11/LM/2003)

2000  - Przewodnik górski sudecki / Sudety Mts licensed guide / průvodce pro region polských Sudet    (448/LG/2000)

1998
  - Pilot wycieczek / licensed tour lider / průvodce cestovního ruchu    (1024/2000)Szczeliniec niby Wielki

WYKSZTAŁCENIE

2013
- stopień naukowy doktora nauk o Ziemi w zakresie geografii

2004 - 2005
- studia podyplomowe OCHRONA I KSZTAŁTOWANIE KRAJOBRAZU (Uniwersytet Śląski)

2000 - 2002 - studia magisterskie GEOGRAFIA spec. KARTOGRAFIA (2002 - Masarykova univerzita, Brno)

1997 - 2000
- studia licencjackie GEOGRAFIA (Uniwersytet Wrocławski)

1997 - matura, VII LO we Wrocławiu

uprawnienia nauczycielskie, egzaminator maturalny: GEOGRAFIA


Aktualności / News / AktuálněOFERTA / Offer / NabídkaVRATISLAVKONTAKTADALBERTUSPUBLIKACJEKlienciFotogaleriaLinki
Usługi przewodnickie, translatorskie, kartografia